Vizyon Nedir? (Misyon Ve Vizyon Farkı)

Vizyon kelime anlamı olarak görünüm tabiriyle açıklanır. Bir kurumun, firmanın ya da topluluğun geleceğe dönük hayallerini içeren bir kavramdır. Sahip olunan yer ile sahip olunmak istenen yer arasındaki mesafeleri hedef olarak belirten vizyon, beklenti doğrultusunda gelişebilir ya da düşebilir.

Misyon Ve Vizyon Farkı

Misyon var olan duruma odaklanarak kuruluşun günlük işleyişini sorunsuz şekilde ilerletmeyi sağlamak anlamında kullanılabilir. Vizyon ise bu kavramın zıttı olarak daha çok geniş zamanda uzun vadeli olarak belirlenen hedefleri ele alır. Herhangi bir mal veya hizmet üzerine çalışan işletmenin gelecekte sahip olmak ve ulaşmak istediği hedefe vizyon, uzun vadeli olmayan günlük hedeflere ise misyon adı verilir.

İşletmede Misyon Nedir?

İşletmede misyon; kurum ya da firmanın kuruluş amacı ile ilgili net bilgiye sahip olabilmeyi sağlar. Her işletmenin tanıtım kısmında yer verilir. Şirketin kurulma amacını ve faaliyetlerini içerir. Toplumda kimlere hizmet veriliyor? Verilen hizmetin detayları neler? Şirketin kurulma amacı… tek tek misyon kısmında belirtiliyor.

Bu yazımız ilginizi çekebilir;

Paratoner Nedir?

Kişisel Vizyon Nedir?

Vizyon kelimesi yalnızca işletmeler için kullanılmaz. Kişisel anlamda bireylerin kendi yaşantıları içinde kullandıkları bir tabirdir. Kişisel vizyon tabiri genel olarak geleceğe dönük bireyin neler beklediği ve neler yapmak istediği kavramlarını içerir. Geleceği doğru ve net şekilde görebilmek, kişinin hedeflediği süreçte hızlı ilerleyebilmesini sağlayabilmek için geleceğe dönük hayallerini gerçekleştirileceklerini söze dökme sürecidir de denebilir. Kişisel vizyona sahip olan insan hedeflerinin farkındadır. İnsanlar arasında birlik ve beraberliği öne çıkarır. İş hayatında yükselmenin yollarını arayan kişiye de tarif eden bir kavramdır.

Kurum Vizyonu Nedir?

Kurumsal vizyon büyük emek ve nakit yatırım ile yola çıkan bir şirketin bugünkü ve gelecekteki hedeflerini açıklayan bir terimdir. Kurumun geleceğe dönük faaliyetlerini belirlemek için kullanılan bu ifade düşünsel bir tasarımın ürünüdür. Kurumsal vizyona sahip olan bir firma ne amaçla yola çıktığını ve bu yolculukta neleri hedeflediğini bilir ve bu yönde hareket eder.

Esen yele kendini kaptırmadan belirlediği vizyon doğrultusunda önünü rahatlıkla görebilen firmaların başarılı olma süreçleri daha hızlı gerçekleşmiştir. Kurumsal vizyon kavramının bu yönüyle hedef belirlemek için kullanılan bir araç olduğu söylenebilir. Şirketin değerlerini ve stratejilerini bütünleşik bir kavram üzerinden ifade edebilmeyi sağlar.

Yorum yapın