Trafikte Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi Ne Anlama Gelir?

Uluslararası karayollarında seyir halinde olan sürücülerin trafikte karşılarına çıkan kesik ve devamlı yol çizgisinin ne anlama geldiğini bilmeleri muhtemel kazaları önler. Şehirler arası yollarda standartlara uygun bir şekilde çizilen bu şeritlerin rastgele boyanmadığını, bilakis trafik kazalarını önlemek için adeta şoförlerin deniz feneri görevini üstlenmektedir. Kendine ait şeridinde yola devam eden sürücünün karşısına çıkan birçok çizginin kendine göre bir anlamı bulunmaktadır. Yoldaki bu çizgiler hem yurt içinde hem de yurt dışında sürücülerin bilmesi ve uyması gereken kurallar aynı zamanda mal ve can kayıplarının önüne geçmek için nasıl hareket etmeleri gerektiğini de sembolize ederler.

Trafikte karşımıza çıkan yol çizgileri ve anlamları

Şehir içi trafiğinde taşıt kalabalığından veya sağ şeride park etmiş araçlar yüzünden şerit takibi pek mümkün değildir. Her ne olursa olsun araçlar mutlaka kendilerine ayrılan şeritte seyir halinde kalmalıdırlar. Yollarda karşılaştıkları kesik ve devamlı yol çizgisi ne anlama gelir bilmeli ve harfiyen uygulamalılar.
Kırsaldan kentlere akın akın göç eden insanlar bir şekilde araç sahibi oluyor. Beraberinde sürücü kurslarına kayıt yaptırarak ehliyet adı verilen sürücü belgelerine sahip oluyorlar. Gittikleri kurslarda kendilerine trafikte karşılaşacakları trafik levhaları ve yol üzerindeki çizgilerin anlamları da ayrıntılı bir şekilde öğretiliyor. Teorik olarak öğretilen bilgiler kısa süre içerisinde unutulabiliyor ve araç kullanırken yol şeritleri ve anlamları tam olarak neyi ifade ettiği unutulabiliyor. Unutanlar ya da emin olmayanlar için trafikte karşılaşılan yol çizgilerinin anlamlarını açıklıyoruz.

Kesik kesik yol çizgisi

Trafik kurallarına uymak koşuluyla, öndeki araç sollanabilir veya şerit değişikliği yapmada sakınca yoktur, anlamına gelir. Bu çizgi, düz yollara görüş mesafesi uzak olan kısımlara çizilir. Seyir halinde olan sürücüler yolun sağından giderken, kendileri için ayrılan bölümden ayrılıp öndeki aracı geçmek veya şerit değişikliği yapma amaçlı sinyal vererek bu eylemlerini gerçekleştirmeye izin verir.

Devamlı yol çizgisi

Takip edilen şeritte iken sizin tarafınızda bulunan devamlı yol çizgisi kesinlikle öndeki araç sollanamaz veya başka şeride geçiş yapılamaz, demektir. Genelde yaya geçidi, tepeüstü, kavşak veya dönemeçlere yaklaşıldığını, dolayısıyla öndeki araçları geçmek veya şerit değişikliği yapmaya izin verilmediğini ifade eder. Sürücüler bu çizginin olduğu yol boyunca hiçbir şekilde şerit değişikliği yapamaz hatta devamlı yol çizgisi üzerinden bile gidemez.

Kesik kesik ve devamlı yol çizgisi

Genelde şehirler arası yollarda karşılaşılan kesik kesik ve devamlı yol çizgilerinin birlikte bulunduğu şeritler sürücüler tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Oysa yukarıda izah ettiğimiz kesik kesik ve devamlı yol çizgilerindeki uyarılar, birlikte bulunan karayollarında da aynı şeyi ifade etmektedirler. Sizin takip ettiğiniz şerit tarafında hangi çizgi varsa, sizin için geçerli kural odur. Yani bulunduğunuz şerit tarafında devamlı yol çizgisi varsa öndeki aracı sollamak veya diğer şeride geçmek yasaktır. Tam tersi, bulunduğunuz tarafta kesik kısa çizgiler varsa kurallara uyularak şerit değişikliği veya öndeki aracı geçme amaçlı hareket edilebilir.

Bölünmüş yol çizgisi (Yan yana iki devamlı yol çizgisi)

Bölünmüş yollarda karşılaşılan yan yana iki devamlı yol çizgisi Her ne olursa olsun şerit değişikliğine müsaade edilmez. Sürücülere ipucu olması maksadıyla şunu söyleyebiliriz;
Kesintisiz devam eden çizgiler arasından asla ve asla geçme imkanı yokken çizgilerin aralarında bırakılan boşluklar yol müsait olması durumunda değerlendirilerek geçmek için veya yer değiştirmek için kullanılabilir.
Herhangi bir yasal sürücü belgesi olmayanların bu kuralları bilseler bile, karayollarında araçla seyir etmesi yasak ve suçtur. Sürücü kursuna devam edip ehliyet sahibi olanlar, kısa ve devamlı yol çizgisi neyi ifade ediyor teorik olarak öğrenseler bile, pratik yaparak kendilerini hazır hissettiklerinde trafiğe çıkmaları tavsiye edilir.

Yorum yapın