Rüzgar Türbini Elektrik Santrali Maliyeti

Kısaca RES olarak adlandırılan Rüzgar Enerji Santralleri, dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde en çok tercih edilen yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. Bu sektörde yer edinmek isteyenler rüzgar türbini elektrik santrali maliyeti, kurulumu, üretim aşamaları gibi konular hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Verimliliği yüksek, maliyeti düşük olan bu yenilenebilir enerji kaynağı nasıl çalışır, yılda ne kadar elektrik üretir, avantajları ve maliyeti nedir?

Verimli ve temiz bir enerjiüretim aracı olan rüzgar türbininin kurulum ve bakım maliyeti tahmin edersiniz ki çok yüksektir. Buna karşın, verimli ve doğa dostu bir enerji olması münasebetiyle de girişimcilerin gözdesi konumundadır.

Rüzgar Enerjisi Santrallerini kurmada girdi maliyetleri belirleyici olmaktadır. Bu sektörde yatırım yapmayı planlayanların 3 farklı senaryo ile karşılaştıkları gözlenmiştir. Bunlar; tahmini geri ödeme değer sonuçları, eğilim ve duyarlılık sonuçları ile yatırımla ilişkili değişkenlerin korelasyon matris sonuçlarıdır.

Rüzgar enerjisi nedir?

Isı değişimlerinden etkilenen hava kütleleri hareket halinde iken atmosferde yükselir. Bu sirkülasyon esnasında, sıcak havanın yerini soğuk hava alır. Isı farkından oluşan hareketlilik döngü halinde devam eder. Devreye giren Güneş ışınları havanın ısınmasına yol açarken, değişim hızlanır ve rüzgar ortaya çıkar. Bu süreklilik içerisinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir bir enerji olan rüzgar nötr bir şekilde doğada yer edinir.

Rüzgardan nasıl elektrik elde edilir?

Çocukken hemen herkesin bir oyuncağı olan rüzgar gülü ile aynı mantıkla hareket eden rüzgar türbini aracılığı ile rüzgardan elektrik elde edilir. Sıcak hava ile soğuk havanın yer değişimi sonucunda oluşan rüzgarın it me gücü sayesinde pervaneler döner, ortaya çıkan mekanik enerji üreteçlere yönlendirilerek mekanik enerjiye dönüştürülür. Çok basit bir çalışma mantığı bulunan rüzgar türbinleri ile yüksek oranda elektrik üretimi yapılabilmektedir.

Rüzgar türbini elektrik santrali maliyeti üretim kapasitesi ile doğru orantılıdır. Başlangıçta 20-30 kilowatt üretim kapasitesi bulunan türbinler günümüzde modernleştirilerek MW kapasitesine ulaştırılmıştır.

RES kaça mal oluyor?

Rüzgar Enerji Santrali kurulumu yapılmadan önce birçok istatistik değerlendiriliyor ve ona göre maliyet hesaplanıyor. Sadece kurulum değil altyapı, bakım maliyetleri de yekün teşkil ediyor. Bütün bu değerlendirmeler ışığında bir rüzgar türbini maliyeti  yaklaşık 3 milyon $ civarında gerçekleşiyor. Ayrıca yıllık bakım giderleri de 60-70.bin $’ı bulabiliyor.

İlginizi çekebilir: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Maaşları

Bir rüzgar türbini ne kadar elektrik üretir?

RES’te rüzgarın esiş şiddetine göre üretim hesaplanır. Çok iyi rüzgar alan bölgelerde kurulmuş bir türbin yaklaşık 8 saat rüzgar alması neticesinde, verimli olarak kabul ediliyor. Kurulum yapılmadan önce gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarında rüzgar hızının bir günün yaklaşık yüzde 70’inde etkili olması isteniyor. Bu değerler ışığında bir rüzgar türbinin 350 haneli bir yerleşim biriminin elektrik ihtiyacını karşılayacağı hesaplanıyor.

Rüzgar türbininin ömrü ne kadardır?

Her yıl düzenli olarak bakımları yapılan bir rüzgar türbininin ömrü yaklaşık 25 yıl olarak hesaplanmaktadır.

Türbinin ömrünün uzun ya da kısa olmasını etkileyen faktörler arasında kulenin yüksekliği ile rüzgarın şiddeti de yer almaktadır.

Yükseklik arttıkça, rüzgar hızı da arttığı için verimlilik buna paralel olarak artış göstermektedir. Buna mukabil sürtünme katsayısı arttığı için türbinin ömründe de negatif bir etkilenme varsayılmaktadır.

Rüzgar türbinleri 4 kategoride ele alınır.

  • Küçük Rüzgar Türbinleri 30 kw’a kadar elektrik üretir.
  • Orta Rüzgar Türbinleri 100 kilovata kadar elektrik üretir.
  • Büyük rüzgar Türbinleri 1000 kilowatt gücünde elektrik üretir.
  • Çok Büyük Rüzgar Türbinleri ise maksimum 1 milyon kilowatt saatin üzerine çıkabilir.

Rüzgar türbini hangi parçalardan oluşmaktadır?

Yenilenebilir enerji üreten türbinleri oluşturan parçalar şunlardır;

Rotor Kanatlar: Bariyer oluşturma görevi üstlenen rotor kanatlar dönerken mekanik dönme enerjisi elde ederek bunu jeneratöre iletir.

Jeneratör: Elektromanyetik indüksiyon kullanan jeneratör, akımın bir noktadan diğerine geçmesine yardımcı olur.

Dişliler: Jeneratöre bağlanan dişliler dönme hızının artmasına yardımcı olur.

Kaç çeşit rüzgar türbini vardır?

Dikey ve yatay eksenli olmak üzere iki çeşit rüzgar türbini bulunmaktadır.

Dikey eksenli rüzgar türbini rotora dikey bir şekilde konumlandırıldığı için bu ismi almıştır. Yatay eksenli olanda ise kanatlar rüzgara dik bir açı ile yerleştirilmiştir.

Kanat sayısı ile tekli, ikili, üçlü ve çok kanatlı olarak gruplandırılmaktadır.

Fosil yakıtlar ve nükleer santrallerle kıyaslandığında doğa dostu olduğu kabul edilen RES, nitrojen karbondioksit veya zararlı gazlar yaymazlar. Sürdürülebilirliğe hizmet eden, dışa bağımlılığın önüne geçen rüzgar türbini elektrik santralleri maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun vazgeçilmez sistemlerdir. Bu üstün özellikleri ve avantajları sayesinde yatırımcıların iştahını kabartmaktadır.

Yorum yapın