Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Uşak dahil 29 Şehirde 48 Sözleşmeli Personel Alımı – Lise, Ön Lisans

MGM, 29 farklı şehirde gerçekleştireceği 48 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul ediyor.

29 Şehir Kontenjan Dağılımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 farklı şehirde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B fırkasına göre sözleşmeli olarak 48 personel alımı yapacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

 • 41 Temizlik Görevlisi
 • 1 Şoför
 • 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
 • UŞAK 2 kişi alınacak, 1 temizlik, 1 güvenlik görevlisi

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar

MGM sözleşmeli personel alımı için adaylardan genel olarak aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
 • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek
 • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Yaş Şartı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sözleşmeli personel alımı başvurusu yapacak adaylardan, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Bu yaş aralığı, alım sürecinin temel şartlarından biridir ve başvuran adayların bu kriterlere uymaları beklenir.

KPSS Şartı

Başvuru yapacak adaylardan, 2022 yılında gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına dikkat etmeleri beklenmektedir. Lise mezunu adaylar için P94, ön lisans mezunu adaylar için ise P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. KPSS puanı, adayların başvurularının kabul edilmesi için bir diğer önemli kriterdir ve bu puanlar, adayların başvurularının geçerli kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Bu yaş ve KPSS şartları, MGM sözleşmeli personel alımı başvurularının değerlendirilmesinde hayati bir rol oynar. Başvuruda bulunacak adaylar, bu kriterlere uygun olup olmadıklarını dikkatlice kontrol etmelidirler. Bu sayede başvurularının kabul edilme şansını artırabilirler.

Eğitim Şartı

 • Temizlik Görevlisi ve Şoför alımı için en az lise mezunu olmak gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için ise ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi Alımı Özel Şartları

Daha önce temizlik işlerinde çalıştığını belgelemek (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü veya çalışılan yerden alınan belge eklenmelidir).

Şoför Alımı Özel Şartları

 • 13/11/2023 tarihi itibarıyla 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
 • Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Özel Şartları

 • Cinsiyetinin erkek olması.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda ve radar sahalarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

MGM sözleşmeli personel alımı başvuruları, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yapılmalıdır. Başvurular sadece aşağıdaki adres üzerinden kabul edilecektir:

Başvuru Tarihleri: 30 Ekim – 13 Kasım 2023

Kaynak: Uşak Postası

Yorum yapın