İntihalden Kaçınma Yolları

Bu içeriğimizde intihalden kaçınma yolları hakkında bilgi vereceğiz. Üniversite eğitiminde dönem ödevi ve tezlerin hazırlanmasında veya herhangi bir alanda ödev yazımında yapılan bu çalışmanın özgün olması beklenir. Sunulan eser kişiye özel olmalıdır. Aksi takdirde, intihalle suçlanma riskiniz vardır.

Bilhassa makalelerde göze çarpan intihal oranı, kâğıt benzerlik oranının çeşitli programlar tarafından hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. Alınan intihal raporlarından ortaya çıkan makalelerin intihal oranı, harcanan emeğin boşa gittiği anlamına gelmektedir. Bu durumda intihali nasıl önleyeceğinizi düşünmelisiniz.

İntihal, kasıtlı veya kasıtsız metinlerin, başka bir yazarın, araştırmacının veya başka bir kişinin çalışmasından alıntı kurallarına uymayan fikirlerin etik olmayan bir şekilde kullanılmasıdır. İntihal ciddi bir akademik ve entelektüel suç olarak kabul edilir. Tez yazarken intihal suçunun çalışmanızı geçersiz kılma ve güvenilirliğinizi ve itibarınızı aşındırma gibi olumsuz etkileri olabilir.

İntihal, günümüz üniversitelerinde ciddi bir sorundur ve öğrenmeyi reddetmenin önemli bir nedenidir. Bu nedenle araştırmacıların intihal konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmaları zorunludur.

Bazı kurumlar ve akademik gelenekler, kelimelerin veya fikirlerin kaynağına atıfta bulunarak doğrulama iddiasında bulunmayabilir. Ancak, bu doğrulama biçimi, küresel bilim için bir ön koşuldur. Günümüzde internet aracılığıyla bilgi ve belgelere ulaşmak çok kolaydır. Bu sadece intihali kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda intihalin tespit edilmesini de kolaylaştırır.

Bir intihal raporu, araştırmanızın intihal olup olmadığını görmenizi kolaylaştırır. Bu nedenle araştırmacıların kendi araştırmalarına kopyala yapıştır yaparak intihalden kaçınmaları düşünülemez ve kurumlar çalışmalarını kabul edemezler. Bu yüzden, intihal olmaması için ne yapmalı? Sizler için hazırladığımız çözüm yollarını inceleyebilirsiniz.

İntihalden Kurtulma Yolları

İntihalden kaçınmanın birkaç yolu vardır. İntihalden nasıl kaçınılacağı aslında basittir. Her şeyden önce, intihal hakkında düşünmeyin. Çoğu durumda, intihal cehaletten kaynaklanır. Bu nedenle, intihalden kaçınmak içinintihalden kurtulma yolları maddelerini uygulamalısınız. İntihalden kaçınmak için aşağıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz:

İçerikleri Kopyalamayın!

Birçok öğrenci ve araştırmacı, kaynak eserde yalnızca küçük değişikliklerle ara sırakopyala ve yapıştır yöntemini kullanarak akademik çalışmalarını tehlikeye atmaktadır. Bunu yaparak, bundan kaçınmaya niyetli olsanız bile, kasıtsız intihal suçu işlemiş olursunuz. Bu gibi durumlarda intihali önlemenin en pratik yolu öncelikle eseri okuyup anlamak ve notlar almaktır.

Kaynaktan okuduktan sonra ve yazıyı yazmaya başlamadan önce not almanız konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olur, doğru anlamışsınız demektir. Kaynakta yer alan bilgileri anlarsanız, intihal yapma olasılığınız azalır.

Alıntıları Kurallara Uygun Belirtin!

Başka bir eserden bir cümleyi belirtmek için tırnak işaretleri kullanın. Kurumunuzun makale yazma kılavuzunda doğrudan ve dolaylı alıntıları nasıl kullanacağınızı öğrenin. Doğrudan alıntılar, tam olarak onları aldığınız çalışmada göründükleri gibi olmalıdır. Her şeyden önce hem doğrudan hem de dolaylı alıntılar için kaynak bilgisi vermeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

İntihal Oranını Gösteren Uygulamaları Deneyin!

Bu adımları izledikten sonra, son çalışmanızın intihal içermediğinden emin olmak için saygın bir çevrimiçi programla benzerlikleri kontrol etmenizi öneririz.Bu araçlar, benzerlik derecesi hakkında çok ayrıntılı bilgi sağlar, çalışmanızı çevrimiçi veri tabanlarında yayınlanan diğer bilgilerle karşılaştırır ve çok yararlı ve anlaşılması kolay raporlar oluşturur. Oluşturulan rapor, çalışmanızın hangi bölümlerinin hangi çalışmaya dahil edildiğini detaylandırır ve her bir çalışma için benzerlik oranı farklı bir renkle vurgulanır.

Peki, çıkan sonuca göre intihal raporu nasıl düşürülür? Bunun için önceki belirttiğimiz maddeleri tekrardan uygulayarak göz geçirmeniz gerekir.  İntihalden kaçınma yolları adımları sayesinde özgün bir içeriğe sahip olabilirsiniz.

İntihalden Kurtulma Yolları

İntihalden kaçınmanın birkaç yolu vardır. İntihalden nasıl kaçınılacağı aslında basittir. Her şeyden önce, intihal hakkında düşünmeyin. Çoğu durumda, intihal cehaletten kaynaklanır. Bu nedenle, intihalden kaçınmak içinintihalden kurtulma yolları maddelerini uygulamalısınız.

Yorum yapın