Bir Konuda Bilgi Edinmek İçin Hangi Yollar İzlenir?

Bir konuda bilgi edinmek için hangi yollar izlenir sorusunun cevabını bu içerikte bulabilirsiniz. Araştırma sürecinde, araştırmacılar öncelikle neyi istediklerini ve bunu en iyi nasıl yapacaklarını açıkça tanımlamalıdır. Başka bir deyişle, araştırma konusuna karar verildikten ve araştırma sorusu formüle edildikten sonra araştırmacı, soruyu en iyi yanıtlayan araştırma türünü yani araştırma sorusunu seçmeli ve nasıl olduğuna karar vermelidir.

Araştırma hedefleri ve problem tanımı ne kadar net olursa, uygun araştırma türlerinin ve araştırma yöntem ve tekniklerinin seçimi o kadar kolay ve başarılı olacaktır. Araştırma sorularında sorulan sorular çeşitli şekillerde cevaplanabilir.

Örneğin, araştırmacılar, önceki çalışmaların sonuçlarını inceleyerek ve önceki çalışmalarda elde edilen verileri karşılaştırarak araştırma ödevlerinde sorulan soruları cevaplayabilirler. Bu durumda literatür araştırması yapılır.

Birincil verilere ihtiyacınız varsa, veri toplamak için deneyler, anketler, yoklamalar, denetimli gözlemler gibi yapılandırılmış veri toplama araçlarını kullanın veya derinlemesine görüşmeler, odak grupları, içerik analizi, hayat hikayeleri gibi nitel araçları kullanabilirsiniz. Araştırmacıların araştırmalarında kullanacakları yöntem ve teknikleri seçebilmeleri için öncelikle araştırma amaçlarına uygun bir araştırma türü seçmeleri gerekmektedir.

Araştırma Aşamaları

Araştırma aşamaları 9 aşamadan oluşmaktadır. Sırasıyla:

1- Problemi görme

2- Gözlem ve araştırma konusunun belirlenmesi

3- Araştırma problemini tanımlama

4- Konuyla ilişkili kaynakların taranması

5- Hipotezlerin yazılması

6- Araştırma yöntem ve modelini belirleme

7- Verilerin toplanması ve analizi

8- Araştırmanın sonuçlandırılması

9- Araştırma raporunun yazılması

Araştırmanın Konusunu Seçmek

İlginizi çeken ve sizi heyecanlandıran bir araştırma konusu seçin. Belki birçok fikriniz vardır. Bunu not edin. Çok hızlı karar vermeyin. En çok dört gözle beklediğinizi seçin. Bu araştırma, seçtiğiniz konuya aşina olduğunuzu göstermekten daha fazlasını yapar.

Bilgi Toplamak

Araştırmanız için bir konu belirledikten sonra, o konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internet kaynaklarından ve kurumlardan bilgi toplayın. Araştırmanızı sunmanın en iyi yolunu düşünün.

Bilimsel Metot

Araştırmanızın amacı nedir? Ne arıyorsun? Çıkarımlarınızı göstermek için ne tür deneyler kullanabilirsiniz, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz? Bu soruları bilimsel metot yöntemiyle cevaplayın.

Deney Yapmak ve Sonuçlarını Kaydetmek

Tasarladığınız deneyleri kontrollü bir şekilde çalıştırın. Kontrollü bir şekilde bir dizi algılama yöntemi kullanılarak laboratuvarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deneyler denir. Deneyi yaparken gözlemlediğiniz ve düşündüğünüz her şeyi yazın. Tüm notlar, öğrendikten sonra özetlemeyi kolaylaştırır ve bir hata yaparsanız, hatanızın nerede olduğunu size gösterir. Hata yapmaktan korkmayın. Bilimin bugün bize gösterdiği keşifler ve keşifler, uzun uğraşlar sonucunda pes etmeden hep yeni girişimlerle gerçekleştirilmiştir. Bilim sabır ve özveri gerektirir. Bilimsel yöntemi gerçekten uygularsanız, her zaman bir sonuca varırsınız.

Rapor Hazırlama ve Sonuç

Araştırmanızın hikayesini anlatın ne yapmak istediniz ve nasıl yaptınız? Bilimsel bir araştırmanın raporu da tespit edecek kurallara ve tespit edecek sıraya nazaran yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız. Böylelikle araştırma sonucuna ulaşabilirsiniz.

Araştırma Metodolojisi

Araştırma metodolojisi, adından da anlaşılacağı gibi, araştırma problemini halletmek için yöntemlerin incelenmesidir. Araştırmanın dizgesel olarak iyi mi yapılması icap ettiğini öğrenme bilimidir. Çıkarılan sonuçların da geçerli, güvenli ve inanılır olmasını sağlamak için inceleme akışında uygulanan yöntemlerin titiz analizini anlatım eder.

Araştırmacı, emek harcama esnasında araştırmacı tarafınca kullanılan yöntemlerin arkasındaki mantıkla birlikte, eldeki problemi algılamak için seçtiği muhtelif adımlara genel bir bakış atar. Ayrıca, elde edilmiş sonuçların araştırmacının kendisi ya da başka bir tarafça değerlendirilebilmesi için muayyen bir yöntemin ya da tekniğin kullanılmasının nedenini açıklar.

Araştırma Metotları

Araştırma metotları 2’ye ayrılır ve aşağıdaki gibidir:

Doğal yaşam akışına göre araştırma metotları

  1. Amacına Göre Araştırma Metotları
  2. Temel Araştırma
  3. Uygulamalı Araştırma
  4. Doğal Çevre ve Laboratuvar Araştırmaları
  5. Deneysel Araştırma

Eğitim bulgularına yönelik araştırma metotları

  • Bilimsel Araştırma Metotları
  • Tarihsel Araştırmalar
  • Betimsel Araştırmalar
  • Sonuç Çıkarıcı Araştırmalar

Bu içeriğimizde bir konuda bilgi edinmek için hangi yollar izlenir sorusunun cevabını ayrıntılı bir şekilde yanıtladık.

Başarılı Olmak İle Kararlı Olmak Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? konulu makalemize yazı ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın